กระดานตอบคำถาม

การปลูกป่าไม้แข็งกับไม้อ่อนเพื่อฟื้นฟูป่าป้องกันน้ำท่วม

คิดอย่างไรกับการปลูกป่าไม้แข็งกับไม้อ่อนเพื่อฟื้นฟูป่า มีงานวิจัยใหม่ นักนิเวศช่วยกันด่วน

โดยคุณ BIG C [5 Mar 2012 11:05]


Error